Българските книжици

"Книгата" в ляво, е комплимент за това печатно недоразумение, излезло изпод пресите на видната българска издателска къща:
"Арго Пъблишинг".

Арго, на гръцки има две значение - Αργό - кораба на спътниците на Язон, откъдето носят и името си аргонавти и αργκώ - жаргон.

Именно на жаргон е написано това "Право на Европейския Съюз".

Толкова са бързали да пуснат "книгата" на пазара, че дори не са редактирали превода.

Днес се занимавахме с превод на гръцки на 110-та и 111 страница от това четиво.

Ето какво срещнахме на 110-та страница.

"Безспорно един от най-важните международни договори са сключваните довори"

Нещо да ви прави впечатление?

Два елемента на една фраза, несъгласувани по число. Да, не са съгласувани.

Но нека зачетем по надолу:

"Например Договорът за научно и техническо сътрудничество,
подписан на 27.06.1986 г. между
Европейската общност..."

Запазвил съм оригиналното форматиране на текста, да стартиран е нов параграф, без да бъде завършено изречението дори.

Искам само да кажа, че каквито и да са били причините преводът от английски да не се редактира, както и цялата книга, то те не правят добра реклама на издателството.

Двата примера са извадени от две съседни изречения, не ми се мисли, колко ще намеря, ако закупя цялата книга.

Тема за размисъл:

Навремето имахме издателства като:

"Народна Просвета" и "Народна Младеж", можеше да са държавни, можеше да са социалистически, можеше да са всякакви, но поне имаха български имена, какво ви говори едно гръко-английско заглавие на просветно дружество, като издателска къща?

"О неразумни юроде, поради что се срамиш да се наречеш българин?"

Ако искате да се посмеете, купете си книгата ;)

0 коментара: