Протест и провокация

Проваленият протест и провокаторите:
1 коментара:

  1. Unknown Says:

    Въпреки провокацията протестът НЕ е провален. Напротив: това е първият ни успех от надявам се многото занапред!