Стачен туризъм

С оглед на изострящата се международна икономическа криза, стагнацията в туристическия сектор и продължаващите вече седмица протести пред сградата на народното ни събрание, респективно пред сградата на хотел "Радисън", мисля че са налице всички предпоставки България да започне една рекламна кампания като дестинация подходяща за стачен (бунтовен) туризъм. Ще има доста желаещи от Гърция.


Posted in Етикети: |

0 коментара: