Семантичен workshop

Хайде на semantic workshop!

На 14 юли (вторник) 2009, от 18.30 ч. в зала 210, корпус 1, Нов Български Университет

г-н Атанас Киряков, Изпълнителен директор на Ontotext ще ни представи индекс, който съдържа около един милиард факта, в това число DBPedia (структурирана версия на Wikipedia), Geonames (глобална географска база данни), Wordnet (семантичен речник), и много други. Ще бъде демонстрирана също система, която използва този индекс като невронна мрежа и моделира когнитивни феномени, като прайминг.

Цялото обявление на страницата на DigitalSpacesLiving Labs


Posted in Етикети: |

2 коментара:

  1. Марто Says:

    Любима тема:0

  2. Bla Says:

    Интересно. Жалко, че е в неудобен (за мен) час. :/