Keep Walking Ideas Contest

От Johnie Walker България организират конкурс за иновативни идеи, в който най-важното победителят не ще се определи от броя "likes", а от тричленно, надявам се компетентно жури, което ще отсъди кои 5 идеи ще получат по 10 000 лева, за успешната си реализация.

Конкурсът няма възрастови или цензови ограничения, не е ограничен и по вид на идеите. Размитите критерии по които журито ще отсъжда са:
  • иновативност
  • реализируемост
  • социален отзвук (до колко  тази идея би помогнала за подобряване на условията в дадена общност или на страната ни като цяло)
Аз вече се включих с идея свързана с RFID технологията, накратко:

"Всички сме затрупани от вещи, дори не знаем за повечето от тях, и въпреки това рядко откриваме у дома, това което търсим.

Искам да се възползвам от вече достатъчно малките RFID тагове, които така или иначе магазините използват, за да маркират дори съвсем дребни предмети като детски обувчици, компактдискове и тн. Има дори по-малки RFID тагове, с големината на лепенки, които може да се прикачват към всяка вещ - от телевизора до чорапите.

Идеята ми е проста - човек "окичва", един вид етикира вещите които пожелае с малки RFID тагове, а специален RFID четец с достатъчно силно поле ги индексира и проектира на екран тяхното разположение и описание в 3D графика + описание в свободен текст (черните чорапи са над белия пуловер, във второто чекмедже на скрина)

Така човек винаги ще открива, това което търси. Локализирането на вещите, ще е само малка част от възможностите на софтуера. Към всяка вещ ще могат да се добавят събития и напомпняния - например ако сте прибрали детските якета, софтуерът ще извади нотификация да ги извадите и изперете, щом температурите на вън паднат под 10 градуса.

Софтуерът ще бъде наличен за мобилни устройства, а самото устройство което да генерира полето ще е най-добре също да се закача към мобилното устройство."

Можете да "откриете" идеята ми в приложението, но силно ви насърчавам да качите и своя.

Успех!

Posted in |

0 коментара: